Kamis, 12 Juli 2012

Tuladha Wara-Wara

SMA NEGERI 1 TANJUNGPURA
No. 21/3.b/OSIS/2012

          Kanggo mahargya pengetan Pertempuran 5 Hari di semarang, OSIS bakal nganakake lomba maca cerkak. Lomba bakal dianakake ing :
Dina               : Setu
Titi mangsa     : 14 Oktober 2012
Papan            : Aula SMA NEGERI 1 TANJUNGPURA
Tabuh            : 08.00 WIB
          Kabeh kelas kudu ngirimake wakile ing lomba kasebut.
Kanggo para siswa kang wis ngerti wara-wara iki, supaya gethuk tular marang para siswa liyane.
                                                                
                                                                 Sukareja, 1 Oktober 2012
                                                                 Kepala SMA Negeri 1 Tanjungpura                                                                 Prabakara Kurniawan, S.Pd., M.Pd.
                                                                 NIP. 19701102 199401 1 023

Tidak ada komentar:

Posting Komentar